Projekt Pot do lokalne hrane


Projekt: Pot do lokalne hrane na OŠ Puconci

Na OŠ Puconci smo se z velikim veseljem vključili v projekt Pot do lokalne hrane. Zavedamo se, da je izobraževanje in ozaveščanje ljudi, predvsem pa otrok ključnega pomena za izboljšanje stanja v našem okolju in tudi širše. Vse premalo se zavedamo, da smo odvisni od narave, ki pa jo žal neizmerno izkoriščamo, pri tem pa ne mislimo na naše nadaljnje rodove.

Vse preveč razmišljamo materialno, le da je poceni, da je hitro, čim enostavneje in mislimo, da je za nas in naše otroke tako najbolje oz. lahko bi tudi rekli, da sploh ne razmišljamo.

Žal pa je to vse do takrat, ko se nam narava, mati Zemlja ne upre, ko vse pogosteje zbolevamo za različnimi boleznimi in ravno zato smo  vrtci in šole ključnega pomena pri ozaveščanju zdravega načina življenja. Veseli smo, da smo velikokrat del dobrih projektov in s tem pridobivamo veliko dodano vrednost, posledično se tudi materialni pogoji izboljšujejo in s tem raste kvaliteta našega dela oz. življenja na sploh.

Najpomembnejša pa je jasna in poštena namera v projektu in vedno znova si želimo, da bi projekt živel še naprej, ne samo v času njegovega trajanja.

Na naši šoli, OŠ Puconci, bomo vsa ta znanja širili in jih iz leta v leto predajali novim generacijam, ter njihovim staršem, starim staršem, kakor tudi širši lokalni skupnosti.

Na naši OŠ že od nekdaj razvijamo ljubezen in spoštovanje do narave. To zelo dobro dokazuje naša šolska okolica, tako matične šole kakor tudi podružničnih šol.

S ponosom vas vabimo, da se sprehodite okrog naše šole, kjer boste uživali ob Eko učilnici, šolskem Eko vrtu, ki je zgrajen po principu permakulture, pa naš hotel za žuželke, kompostniki, leseni zbiralniki deževnice s strehe, občudujete lahko medoviti vrt, čebelnjak, sadovnjak, našo njivo, na kateri je letos bila posejana ajda, visoke grede ob jedilnici in šolski kuhinji,  čutna pot v obliki rožice z učilnicami na prostem,  v bližini pa je veliko možnosti za igre na različnih igriščih in zunanjih napravah.

Zelo veseli smo materialnih pridobitev, ki je dvigujejo nivo kvalitete našega poučevanja in bivanja v naši šoli. To so:

Učilnice na prostem ter številne klopi, ki so popestrile in obogatile naš pouk, ter preživljanje prostega časa v okolici šole. Bivanje na prostem, na svežem zraku, se je izjemno povečalo, na obrazih učencev je videti zadovoljstvo in radost ob druženju s prijatelji, sošolci. Vsekakor je to izjemna naložba v prihodnost in zdravje.

Iz jedilnice in šolske kuhinje krasijo pogled visoke grede. Pogled na zelišča, zelenjavo, ki jo z veseljem uporabijo naši kuharji, ko se dnevno trudijo pripravljat zdrave obroke za nas, so kot čudovita slika.

Čutna pot v obliki rožice,k i so jo pomagale zgraditi pridne roke naših učencev, sedaj krasi šolsko dvorišče, ter nas vedno znova opominja, da imamo več čutil, kot se jih zavedamo in v tem hitrem tempu življenja vse premalo občutimo.

Ob naši eko učilnici smo postavili lesene zabojnike za shranjevanje orodja in materialov potrebnih za delo na vrtu, hkrati pa nam služijo še kot klopi za počitek, pouk in druženje ob šolskem vrtu.

Sušilnica za sadje, zelišča in zelenjavo je postavljena v sami eko učilnici in nam služi za redno sušenje jabolk s šolskega sadovnjaka, ter zelišč, katerih vzgojimo na šolskem vrtu izjemno veliko. Uporabljamo jih pri zeliščnem krožku za različne izdelke, med drugim radi pripravimo zeliščne čaje in namaze ob različnih priložnostih in dogodkih na naši šoli, občasno tudi pri šolski malici.

Omeniti moramo da je izjemna pridobitev tudi bakren destilator za zelišča, s katerim učimo in demonstriramo, kaj vse nam rastline lahko dajo in na kakšne načine produkte iz destilatorja lahko uporabljamo. To so seveda eterična olja in hidrolati.

Ob šoli leži tudi šolska njiva, ki je vsako leto zasajena z drugimi žiti ali poljščinami. Letos je na njivi bila zasejana ajda.  Ob tem se nam je zdelo  pomembno, da učenci spoznajo kako pridemo do moke in smo zato kupili mali električni mlin na kamen.

Letos je zelo bogata letina in tudi naš sadovnjak je bogato obrodil, zato smo želeli pokazati na kakšne  načine lahko shranimo ali predelamo jabolka. Iz obranih jabolk smo naredili krhlje, pripravili jabolčni kis, iztisnili sok, skuhali kompot, ter pripravili različna peciva.

Seveda so se v projektu Pot do lokalne hrane izvedle tudi številne delavnice, ki so nam vsem dale bogate izkušnje in znanja, z njimi bomo lažje dosegali cilje na večih  področjih.

Pri omenjenem projektu so sodelovali učenci od 1. do 9. razreda, učitelji, tehniški kader, zunanji sodelavci, starši, stari starši ter širša lokalna skupnost.

Delavnice:

Dan Zemlje, 19.4.2018, 1. -5. razred skupaj s starši in starimi starši:

 1. NARAVA – SEME IN KALITEV,
 2. VISOKE GREDE – POLNJENJE PO NAČELIH PERMAKULTURE,
 3. MEDOVITI VRT,
 4. SKRB ZA OKOLJE – IZDELOVANJE NAKUPOVALNE VREČKE,
 5. GIBANJE V NARAVI – RAVNOTEŽJE,
 6. USTVARJAMO Z NARAVNIMI MATERIALI – LANDART,
 7. KULINARIČNA DELAVNICA – ZELIŠČNI ČAJI IN NAMAZI.

 

Pri spoznavanju okolja je bila izvedena delavnica:

 1. REZANJE SADNEGA DREVJA.

 

Pri podaljšanem bivanju smo izvedli:

 1. SPOZNAVANJE RASTLIN V ŠOLSKEM VRTU IN IZDELOVANJE HERBARIJA.

 

Naravoslovni dan za 6., 8., in 9. razrede, 7.5.2018, je obsegal:

 1. UČNI VRT IN SAJENJE: ČIŠČENJE GRED NA ŠOLSKEM EKO VRTU IN SAJENJE SADIK IZ DNEVA ZEMLJE, ZASADITEV VISOKIH GRED IN VRTA,
 2. MEDOVITI VRT, OKOPAVANJE, SAJENJE IN SPOZNAVANJE MEDOVITIH RASTLIN,
 3. PREDAVANJE: KORISTNE ŽUŽELKE V VRTU,
 4. PREDAVANJE: NAŠA SUPER HRANA – LOKALNA HRANA, ZAKAJ JE POMEMBNO KUPOVATI LOKALNO HRANO?, SPOZNAVANJE ZAŠČITENE GEOGRAFSKE OZNAČBE, EKO (PTUJSKI LÜK , ŠTAJERSKO PREKMURSKO BUČNO OLJE, DIŠI PO PREKMURJU,…),
 5. ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG – MOBILNA BOSA HOJA-ČUTNA POT, KNAJPANJE Z VODO, SPOZNAVANJE ZELIŠČ, ZELENI RAZISKOVALCI IN ZELIŠČNI DETEKTIV,
 6. JOGA ZA OTROKE.

 

Za naravoslovni dan za učence od 1. – 5. razreda, 15.5. 2018, smo izbrali:

 1. PREDAVANJE: POT DO LOKLANE HRANE,
 2. PTUJSKI LÜK,
 3. JOGA ZA OTROKE,
 4. BOSA HOJA, ČUTNA POT IN ZELIŠČA,
 5. PITNIKI ZA PTICE,
 6. PREHRANSKA PIRAMIDA,
 7. TABLICE ZA OZNAČEVANJE NA VRTU,
 8. ČEBELAR, PREDAVANJEN O ČEBELAH.

 

Tehniški dan, 1.-9. razreda, 15.9. 2018 v sodelovanju s širšo lokalno skupnostjo.

 1. ŠOLSKI EKO VRT: – UREJANJE GREDIC, POBIRANJE PRIDELKOV, REZANJE ZELIŠČ ZA SUŠENJE, POBIRANJE SEMEN,
 2. ŠOLSKA EKO UČILNICA: – REZANJE JABOLK ZA SUŠENJE V SUŠILNICI (KRHLJI), DESTILACIJA ZELIŠČ (HIDROLAT IN ET. OLJA), SPOZNAVANJE RAZLIČNIH ŽIT IN MLETJE V MOKO V GOSP. EL. MLINU NA KAMEN, PRIPRAVA JABOLČNEGA KISA,
 3. SADOVNJAK, NABIRANJE IN SHRANJEVANJE JABOLK,
 4. POSLIKAVA KAMNOV – KAMNITA REKA,
 5. ČUTNA POT – NAŠA ROŽICA, IZDELAVA IN POLNJENJE RAZLIČNIH NAR. MATERIALOV, SPOZNAVANJE RAZLIČNIH ČUTIL SKOZI IGRO V NARAVI (TIP, VOH, OKUS, SLUH, VID),
 6. TOKOKROG VODE, VARČEVANJE Z VODO,
 7. OBISK CEROP-A V PUCONCIH, LOČEVANJE ODPADKOV,
 8. IZDELAVA SEDEŽNIH GARNITUR IZ PALET, ODPADNO JE UPORABNO,
 9. URBANI ŠPORTI,
 10. ŠPORTNE AKTIVNOSTI, NAMIZNI TENIS IN BADMINTON,
 11. KULINARIČNA DELAVNICA, ZELIŠČNI NAMAZI IN ČAJI,
 12. SI: RAZSTAVA ZELENJAVE, FOTOGRAFIJ, POKUŠINA, PREIZKUŠANJE DIGITALNE IGRICE, KI JE NASTALA V PROJEKTU.

 

Kot lahko razberete smo izvedli številne delavnice in ob njih dosegli različne cilje, ter s tem pridobili neprecenljive, bogate izkušnje, ki jih bomo lahko po svojih najboljših močeh  v življenju s pridom uporabljali. Želimo, da se vedno znova spomnimo, da nam narava daje življenje. In zato jo moramo spoštovati, ohranjati, jo čuvati in neizmerno imeti radi.

Hvala ti mati Zemlja.

 

Iz zemlje ženejo kali,

v soncu svetlem plod zori,

Sonce ljubo, Zemlja draga

za darove Vama hvala.

 

Mentorica: Iva Kosednar


 

Kot partner v projektu smo z nosilcem projekta Skupina vrtovi panonski z.o.o. uspeli na javnem pozivu LAS GORIČKO 2020.

Projekt z imenom POT DO LOKALNE HRANE nam je prinesel nadgradnjo zunanje okolice centralne šole z izdelki iz lesa (letne učilnice, zunanje klopi, vrtne garniture, visoke gredice,…) ter določene aparature, ki nam bodo popestrile pouk (električni mlin na kamen, destilator, sončna sušilnica).

 V okviru projekta tako dobimo povrnjenih 85% neto vrednosti investicije in sicer je to 7.097,50 evra.


A3 – plakat ESRR LAS Goričko 2020 POT DO LOKALNE HRANE


(več …)

Šolska shema

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah.  Izvajati se je začela v šolskem letu 2017/2018. Podlaga za njeno načrtno in učinkovito izvajanje je strategija, ki je sprejeta za šestletno obdobje od šolskega leta 2017/2018 do šolskega leta 2022/2023. Strategijo je pripravila medresorska delovna skupina na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sprejel pa jo je minister, pristojen za kmetijstvo, v soglasju z ministrico, pristojno za izobraževanje in ministrico, pristojno za zdravje. V šolski shemi se otrokom v osnovni šoli in gojencem v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami brezplačno razdeljuje dodaten obrok sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov ter se jih skozi različne dejavnosti spremljevalnih izobraževalnih ukrepov povezuje s kmetijstvom, izobražuje o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane.  Izbor upravičenih kmetijskih proizvodov in živil v šolski shemi je razdeljen na ‘šolsko sadje in zelenjavo’ ter ‘šolsko mleko’, na ta način je razdeljeno tudi financiranje. Večinski delež financiranja se zagotovi iz proračuna Evropske unije, preostali delež iz proračuna Republike Slovenije. Okvirna letna vrednost pomoči na učenca za sadje in zelenjavo je 6 EUR, za mleko in mlečne izdelke pa največ 4 EUR.

Spletna stran: https://www.gov.si/zbirke/storitve/izvajanje-solske-sheme/

 

Zdrav življenjski slog

V šolskem letu 2017/2018 bomo v okviru projekta Zdrav življenjski slog že sedmo leto zapored izvajali »športne ure«. Z izvajanjem programa želimo s pomočjo dodatne športne aktivnosti spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega načina življenja, aktivno vključiti čim več učencev in odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja (vadba za primerno telesno držo, odpravljanje ploskosti stopal, odpravljanje prekomerne telesne teže, razvoj splošne vzdržljivosti …).

 

Vadba je organizirana in strokovno vodena s strani profesorja športa. Učenci se imajo možnost spoznati s športnimi vsebinami, ki jih pri predmetu Šport ni v učnem načrtu. V tem šolskem letu bo v primerjavi s prejšnjim letom organizirano več vadbe ob sobotah in v počitnicah. Tako bomo v okviru sobotne in počitniške vadbe učencem poskušali omogočiti jahanje, drsanje, rolanje, plavanje, plezanje, pohod, paintball, kolesarski in tekaški maraton, ter različne poligone v telovadnici.

Na odlične pogoje v naši novi telovadnici smo se v prejšnjih šolskih letih kar hitro navadili. S pomočjo sredstev iz projekta Zdrav življenjski slog smo pridobili še veliko dodatnih športnih pripomočkov in rekvizitov, ki nam bodo vadbo še nekoliko bolj popestrili. Tudi v novem šolskem letu bo projekt zdrav življenjski slog izvajal Jure Kuhar.

 

 

Tradicionalni slovenski zajtrk

OŠ Puconci tudi v šolskem letu 2019/20 sodeluje v vseslovenskem projektu Tradicionalni slovenski zajtrk, katerega namen je izboljšati zavedanje o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, domačo pridelavo in predelavo ter v okviru sistema javnega naročanja spodbuditi aktivnosti zagotavljanja hrane, pridelane v lokalnem okolju.

V ospredje se postavlja pomen kmetijstva in čebelarstva ter spodbujanje k pravilni in zdravi prehrani. Prav tako se ozavešča o pomenu  živilsko-predelovalne industrije. Letos bo Tradicionalni slovenski zajtrk  v petek, 15. novembra. Na ta dan bomo pripravili dejavnosti v okviru razrednih ur, katerih vsebina bo povezana s cilji Tradicionalnega slovenskega zajtrka.

fotografije

Spletna stran: http://tradicionalni-zajtrk.si/

 

POPESTRIMO ŠOLO

Osnovna šola Puconci se je prijavila na javni razpis za izbor operacij Popestrimo šolo za obdobje 2016 – 2021, kjer je bila tudi izbrana. Na šoli smo izbrali tudi kandidata, ki bo izvajal dejavnosti v okviru projekta, to je učitelj Gregor Nemec.

V zvezi s tem se bodo začele izvajati različne dejavnosti, zato vabim učence, da se jih udeležite.

RS-MIZŠ_logo logotip_sole EU_eSocialniSklad_logo

(več …)

Mednarodni projekt “Nemščina in slovenščina z roko v roki”

Projekt, ki ga je potrdil ZRSŠ bo trajal od septembra 2016 do decembra 2016. V projekt je poleg naše šole vključena še NMS II Leibnitz iz avstrijske Lipnice. Namenjen je učenju drugega tujega jezika – na naši šoli nemščine in na avstrijski šoli slovenščine. Učenci naše šole, ki se nemščine učijo na naši šoli, bodo svoje znanje dopolnili in nadgradili v naravnem jezikovnem okolju in z učiteljem – naravnim govorcem v Avstriji. Učenci lipniške šole se bodo slovenščine učili na naši šoli z našimi učitelji slovenisti. Jezikovne vsebine bomo smiselno dopolnili z drugimi dejavnostmi – naravnimi danostmi obeh šol: ogled permakulturnega vrta in priprava namaza, sajenje na seneno balo, športne aktivnostim v motorikparku, čebelnjak in izdelava voščenih svečk, kulturne znamenitosti Gradca in skupni obisk Keminega obrata v Avstriji in obiska Minimundusa v Celovcu. Menimo, da bo znanje tujega jezika večje, ker se bodo učenci učili v naravnem okolju ob vključevanju medpredmetnih vsebin.

26. 9. 2016

Prvo srečanje učencev in učiteljev lipnšike in puconske šole na OŠ Puconci.
Tema srečanja je bila Vrt in opravila na vrtu.

fotografije

Najprej smo izvedli jezikovno delavnico v slovenščini za avstrijske učence, nato pa se odpravili na ogled eko učilnice, permakulturnega vrta, si pripravili zeliščni namaz in zeliščne čaje ter na slamnato balo posadili solato in mačehe.

 

V okviru mednarodnega projekta Nemščina in slovenščina z roko v roki so učenci 5. in 6. razeda obiskali motorikpark v Gamlitzu/Avstrija.

Skupaj z učenci in učiteljicama iz avstrijske partnerske šole so najprej opravili jezikovno delavnico na temo Moje telo se preiskusili na zanimivih napravah, poteh in postajah v motorikparku.

 

25. 10. 2016

V okviru projekta Nemščina in slovenščina z roko v roki so si učenci osmega in devetega razreda (tisti, ki obiskujejo pouk nemškega jezika na naši šoli) ogledali Kemin obrat v Wietersdorfu in svet v malem (Minimundus) v Celovcu.

fotografije

 

23. 11. 2016

V okviru mednarodnega projekta Nemščina in slovenščina z roko v roki so nas 23. 11. 2016 obiskali učenci iz lipniške šole. Skupaj z našimi učenci so se učili slovenščine na temo živali ter si izdelali svečke in božične okraske iz čebeljega voska. Srečanje smo zaključili s kopanjem v termah Vivat.

fotografije

PRISPEVEK NA RTV SLOVENIJA

13. 12. 2016

V okviru mednarodnega projekta Nemščina in angleščina z roko v roki so si učenci 7. razreda skupaj z učenci iz lipniške šole ogledali predbožični Gradec in tamkajšnjo hišo umetnosti – Kunsthaus.
 
Obiskali so tudi partnersko šolo NMS II Leibnitz.

fotografije

Zapisala: Irena Sabo

Mednarodni tabor Bogastvo narave za danes in jutri

Mednarodni tabor »Bogastvo narave za danes in jutri« organizira OŠ Puconci skupaj z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije s sedežem v M. Soboti, ki je že kar nekajletna tradicija. Odvijal se bo po zaključku šolskega leta, zadnji teden v mesecu juniju. Pod vodstvom različnih mentorjev se na taboru prepletajo vsebine, ki se navezujejo na okolje, zdrav način življenja, energijo, ohranjanje naše dediščine, naravoslovje in tehniko. Pri vsem tem smo več ali manj osredotočeni na domačo pokrajino, našo občino in Krajinski park Goričko.

 

Poleg naših učencev se ga redno udeležujejo tudi osnovnošolci iz Hrvaške, Madžarske, Avstrije ter drugih osnovnih šol po Sloveniji, ki imajo tako možnost pridobivati nova znanja in izkušnje, se sprostiti in sklepati nova prijateljstva.

 

Kulturna šola

V OŠ Puconci smo se v šolskem letu 2014/2015 prijavili na projekt Kulturna šola in bili uspešno izbrani na podlagi dela na kulturnem področju. Naziv smo pridobili za obdobje treh let in tako bomo tudi v letošnjem šolskem letu temu projektu namenili posebno pozornost. Na šoli so učencem ponujene mnoge interesne dejavnosti in izbirni predmeti, kjer lahko izpopolnjujejo svoje znanje in sodelujejo v raznih dejavnostih; plesnem krožku, likovnem krožku, turističnem krožku, v folklorni skupini. Učenci imajo možnost vključiti se v dramski krožek, se učiti recitacij pri recitacijskem krožku, sodelovati v fotografskem krožku …

Učenci se bodo tudi v letošnjem šolskem letu skupaj z mentorji predstavili na različnih tekmovanjih in natečajih. Svoje delo bodo predstavili tudi na proslavah in s tem predstavljali šolo tako v domači kot tudi v širši okolici.

Kulturna_sola

 

 

 

Dostopnost