Skoči na glavno vsebino
+(386)2 545 96 00 ospuconci@ospuconci.si

Šolska shema

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah.  Izvajati se je začela v šolskem letu 2017/2018. Podlaga za njeno načrtno in učinkovito izvajanje je strategija, ki je sprejeta za šestletno obdobje od šolskega leta 2017/2018 do šolskega leta 2022/2023. Strategijo je pripravila medresorska delovna skupina na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sprejel pa jo je minister, pristojen za kmetijstvo, v soglasju z ministrico, pristojno za izobraževanje in ministrico, pristojno za zdravje. V šolski shemi se otrokom v osnovni šoli in gojencem v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami brezplačno razdeljuje dodaten obrok sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov ter se jih skozi različne dejavnosti spremljevalnih izobraževalnih ukrepov povezuje s kmetijstvom, izobražuje o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane.  Izbor upravičenih kmetijskih proizvodov in živil v šolski shemi je razdeljen na ‘šolsko sadje in zelenjavo’ ter ‘šolsko mleko’, na ta način je razdeljeno tudi financiranje. Večinski delež financiranja se zagotovi iz proračuna Evropske unije, preostali delež iz proračuna Republike Slovenije. Okvirna letna vrednost pomoči na učenca za sadje in zelenjavo je 6 EUR, za mleko in mlečne izdelke pa največ 4 EUR.

Spletna stran: https://www.gov.si/zbirke/storitve/izvajanje-solske-sheme/

 

Zdrav življenjski slog

V šolskem letu 2017/2018 bomo v okviru projekta Zdrav življenjski slog že sedmo leto zapored izvajali »športne ure«. Z izvajanjem programa želimo s pomočjo dodatne športne aktivnosti spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega načina življenja, aktivno vključiti čim več učencev in odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja (vadba za primerno telesno držo, odpravljanje ploskosti stopal, odpravljanje prekomerne telesne teže, razvoj splošne vzdržljivosti …).

 

Vadba je organizirana in strokovno vodena s strani profesorja športa. Učenci se imajo možnost spoznati s športnimi vsebinami, ki jih pri predmetu Šport ni v učnem načrtu. V tem šolskem letu bo v primerjavi s prejšnjim letom organizirano več vadbe ob sobotah in v počitnicah. Tako bomo v okviru sobotne in počitniške vadbe učencem poskušali omogočiti jahanje, drsanje, rolanje, plavanje, plezanje, pohod, paintball, kolesarski in tekaški maraton, ter različne poligone v telovadnici.

Na odlične pogoje v naši novi telovadnici smo se v prejšnjih šolskih letih kar hitro navadili. S pomočjo sredstev iz projekta Zdrav življenjski slog smo pridobili še veliko dodatnih športnih pripomočkov in rekvizitov, ki nam bodo vadbo še nekoliko bolj popestrili. Tudi v novem šolskem letu bo projekt zdrav življenjski slog izvajal Jure Kuhar.

 

 

Tradicionalni slovenski zajtrk

OŠ Puconci tudi v šolskem letu 2019/20 sodeluje v vseslovenskem projektu Tradicionalni slovenski zajtrk, katerega namen je izboljšati zavedanje o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, domačo pridelavo in predelavo ter v okviru sistema javnega naročanja spodbuditi aktivnosti zagotavljanja hrane, pridelane v lokalnem okolju.

V ospredje se postavlja pomen kmetijstva in čebelarstva ter spodbujanje k pravilni in zdravi prehrani. Prav tako se ozavešča o pomenu  živilsko-predelovalne industrije. Letos bo Tradicionalni slovenski zajtrk  v petek, 15. novembra. Na ta dan bomo pripravili dejavnosti v okviru razrednih ur, katerih vsebina bo povezana s cilji Tradicionalnega slovenskega zajtrka.

fotografije

Spletna stran: http://tradicionalni-zajtrk.si/

 

POPESTRIMO ŠOLO

Osnovna šola Puconci se je prijavila na javni razpis za izbor operacij Popestrimo šolo za obdobje 2016 – 2021, kjer je bila tudi izbrana. Na šoli smo izbrali tudi kandidata, ki bo izvajal dejavnosti v okviru projekta, to je učitelj Gregor Nemec.

V zvezi s tem se bodo začele izvajati različne dejavnosti, zato vabim učence, da se jih udeležite.

RS-MIZŠ_logo logotip_sole EU_eSocialniSklad_logo

(več …)

Mednarodni projekt “Nemščina in slovenščina z roko v roki”

Projekt, ki ga je potrdil ZRSŠ bo trajal od septembra 2016 do decembra 2016. V projekt je poleg naše šole vključena še NMS II Leibnitz iz avstrijske Lipnice. Namenjen je učenju drugega tujega jezika – na naši šoli nemščine in na avstrijski šoli slovenščine. Učenci naše šole, ki se nemščine učijo na naši šoli, bodo svoje znanje dopolnili in nadgradili v naravnem jezikovnem okolju in z učiteljem – naravnim govorcem v Avstriji. Učenci lipniške šole se bodo slovenščine učili na naši šoli z našimi učitelji slovenisti. Jezikovne vsebine bomo smiselno dopolnili z drugimi dejavnostmi – naravnimi danostmi obeh šol: ogled permakulturnega vrta in priprava namaza, sajenje na seneno balo, športne aktivnostim v motorikparku, čebelnjak in izdelava voščenih svečk, kulturne znamenitosti Gradca in skupni obisk Keminega obrata v Avstriji in obiska Minimundusa v Celovcu. Menimo, da bo znanje tujega jezika večje, ker se bodo učenci učili v naravnem okolju ob vključevanju medpredmetnih vsebin.

26. 9. 2016

Prvo srečanje učencev in učiteljev lipnšike in puconske šole na OŠ Puconci.
Tema srečanja je bila Vrt in opravila na vrtu.

fotografije

Najprej smo izvedli jezikovno delavnico v slovenščini za avstrijske učence, nato pa se odpravili na ogled eko učilnice, permakulturnega vrta, si pripravili zeliščni namaz in zeliščne čaje ter na slamnato balo posadili solato in mačehe.

 

V okviru mednarodnega projekta Nemščina in slovenščina z roko v roki so učenci 5. in 6. razeda obiskali motorikpark v Gamlitzu/Avstrija.

Skupaj z učenci in učiteljicama iz avstrijske partnerske šole so najprej opravili jezikovno delavnico na temo Moje telo se preiskusili na zanimivih napravah, poteh in postajah v motorikparku.

 

25. 10. 2016

V okviru projekta Nemščina in slovenščina z roko v roki so si učenci osmega in devetega razreda (tisti, ki obiskujejo pouk nemškega jezika na naši šoli) ogledali Kemin obrat v Wietersdorfu in svet v malem (Minimundus) v Celovcu.

fotografije

 

23. 11. 2016

V okviru mednarodnega projekta Nemščina in slovenščina z roko v roki so nas 23. 11. 2016 obiskali učenci iz lipniške šole. Skupaj z našimi učenci so se učili slovenščine na temo živali ter si izdelali svečke in božične okraske iz čebeljega voska. Srečanje smo zaključili s kopanjem v termah Vivat.

fotografije

PRISPEVEK NA RTV SLOVENIJA

13. 12. 2016

V okviru mednarodnega projekta Nemščina in angleščina z roko v roki so si učenci 7. razreda skupaj z učenci iz lipniške šole ogledali predbožični Gradec in tamkajšnjo hišo umetnosti – Kunsthaus.
 
Obiskali so tudi partnersko šolo NMS II Leibnitz.

fotografije

Zapisala: Irena Sabo

Mednarodni tabor Bogastvo narave za danes in jutri

Mednarodni tabor »Bogastvo narave za danes in jutri« organizira OŠ Puconci skupaj z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije s sedežem v M. Soboti, ki je že kar nekajletna tradicija. Odvijal se bo po zaključku šolskega leta, zadnji teden v mesecu juniju. Pod vodstvom različnih mentorjev se na taboru prepletajo vsebine, ki se navezujejo na okolje, zdrav način življenja, energijo, ohranjanje naše dediščine, naravoslovje in tehniko. Pri vsem tem smo več ali manj osredotočeni na domačo pokrajino, našo občino in Krajinski park Goričko.

 

Poleg naših učencev se ga redno udeležujejo tudi osnovnošolci iz Hrvaške, Madžarske, Avstrije ter drugih osnovnih šol po Sloveniji, ki imajo tako možnost pridobivati nova znanja in izkušnje, se sprostiti in sklepati nova prijateljstva.

 

Kulturna šola

V OŠ Puconci smo se v šolskem letu 2014/2015 prijavili na projekt Kulturna šola in bili uspešno izbrani na podlagi dela na kulturnem področju. Naziv smo pridobili za obdobje treh let in tako bomo tudi v letošnjem šolskem letu temu projektu namenili posebno pozornost. Na šoli so učencem ponujene mnoge interesne dejavnosti in izbirni predmeti, kjer lahko izpopolnjujejo svoje znanje in sodelujejo v raznih dejavnostih; plesnem krožku, likovnem krožku, turističnem krožku, v folklorni skupini. Učenci imajo možnost vključiti se v dramski krožek, se učiti recitacij pri recitacijskem krožku, sodelovati v fotografskem krožku …

Učenci se bodo tudi v letošnjem šolskem letu skupaj z mentorji predstavili na različnih tekmovanjih in natečajih. Svoje delo bodo predstavili tudi na proslavah in s tem predstavljali šolo tako v domači kot tudi v širši okolici.

Kulturna_sola

 

 

 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

imagesOŠ Puconci sodeluje v vseslovenskem projektu Tradicionalni slovenski zajtrk, katerega namen je, da bi izboljšali zavedanje o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, domačo pridelavo in predelavo ter v okviru sistema javnega naročanja spodbudili aktivnosti zagotavljanja hrane, pridelane v lokalnem okolju. V ospredje se postavlja pomen kmetijstva in čebelarstva ter spodbujanje k  pravilni in zdravi prehrani. Prav tako se ozavešča pomen živilsko-predelovalne industrije. Posebna pozornost se namenja pomenu gibanja in ohranjanja čistega okolja. Letos bo Tradicionalni slovenski zajtrk 18. novembra 2016. 

Več informacij o Tradicionalnem slovenskem zajtrku najdete na spletni strani: http://tradicionalni-zajtrk.si/

18. november 2016

Mentorica: Sonja Franko

 

 

 

 

Dostopnost