+(386)2 545 96 00 ospuconci@ospuconci.si

POPESTRIMO ŠOLO

Osnovna šola Puconci se je prijavila na javni razpis za izbor operacij Popestrimo šolo za obdobje 2016 – 2021, kjer je bila tudi izbrana. Na šoli smo izbrali tudi kandidata, ki bo izvajal dejavnosti v okviru projekta, to je učitelj Gregor Nemec.

V zvezi s tem se bodo začele izvajati različne dejavnosti, zato vabim učence, da se jih udeležite.

RS-MIZŠ_logo logotip_sole EU_eSocialniSklad_logo

(več …)

Mednarodni projekt “Nemščina in slovenščina z roko v roki”

Projekt, ki ga je potrdil ZRSŠ bo trajal od septembra 2016 do decembra 2016. V projekt je poleg naše šole vključena še NMS II Leibnitz iz avstrijske Lipnice. Namenjen je učenju drugega tujega jezika – na naši šoli nemščine in na avstrijski šoli slovenščine. Učenci naše šole, ki se nemščine učijo na naši šoli, bodo svoje znanje dopolnili in nadgradili v naravnem jezikovnem okolju in z učiteljem – naravnim govorcem v Avstriji. Učenci lipniške šole se bodo slovenščine učili na naši šoli z našimi učitelji slovenisti. Jezikovne vsebine bomo smiselno dopolnili z drugimi dejavnostmi – naravnimi danostmi obeh šol: ogled permakulturnega vrta in priprava namaza, sajenje na seneno balo, športne aktivnostim v motorikparku, čebelnjak in izdelava voščenih svečk, kulturne znamenitosti Gradca in skupni obisk Keminega obrata v Avstriji in obiska Minimundusa v Celovcu. Menimo, da bo znanje tujega jezika večje, ker se bodo učenci učili v naravnem okolju ob vključevanju medpredmetnih vsebin.

26. 9. 2016

Prvo srečanje učencev in učiteljev lipnšike in puconske šole na OŠ Puconci.
Tema srečanja je bila Vrt in opravila na vrtu.

fotografije

Najprej smo izvedli jezikovno delavnico v slovenščini za avstrijske učence, nato pa se odpravili na ogled eko učilnice, permakulturnega vrta, si pripravili zeliščni namaz in zeliščne čaje ter na slamnato balo posadili solato in mačehe.

 

V okviru mednarodnega projekta Nemščina in slovenščina z roko v roki so učenci 5. in 6. razeda obiskali motorikpark v Gamlitzu/Avstrija.

Skupaj z učenci in učiteljicama iz avstrijske partnerske šole so najprej opravili jezikovno delavnico na temo Moje telo se preiskusili na zanimivih napravah, poteh in postajah v motorikparku.

 

25. 10. 2016

V okviru projekta Nemščina in slovenščina z roko v roki so si učenci osmega in devetega razreda (tisti, ki obiskujejo pouk nemškega jezika na naši šoli) ogledali Kemin obrat v Wietersdorfu in svet v malem (Minimundus) v Celovcu.

fotografije

 

23. 11. 2016

V okviru mednarodnega projekta Nemščina in slovenščina z roko v roki so nas 23. 11. 2016 obiskali učenci iz lipniške šole. Skupaj z našimi učenci so se učili slovenščine na temo živali ter si izdelali svečke in božične okraske iz čebeljega voska. Srečanje smo zaključili s kopanjem v termah Vivat.

fotografije

PRISPEVEK NA RTV SLOVENIJA

13. 12. 2016

V okviru mednarodnega projekta Nemščina in angleščina z roko v roki so si učenci 7. razreda skupaj z učenci iz lipniške šole ogledali predbožični Gradec in tamkajšnjo hišo umetnosti – Kunsthaus.
 
Obiskali so tudi partnersko šolo NMS II Leibnitz.

fotografije

Zapisala: Irena Sabo

Mednarodni tabor Bogastvo narave za danes in jutri

Mednarodni tabor »Bogastvo narave za danes in jutri« organizira OŠ Puconci skupaj z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije s sedežem v M. Soboti, ki je že kar nekajletna tradicija. Odvijal se bo po zaključku šolskega leta, zadnji teden v mesecu juniju. Pod vodstvom različnih mentorjev se na taboru prepletajo vsebine, ki se navezujejo na okolje, zdrav način življenja, energijo, ohranjanje naše dediščine, naravoslovje in tehniko. Pri vsem tem smo več ali manj osredotočeni na domačo pokrajino, našo občino in Krajinski park Goričko.

 

Poleg naših učencev se ga redno udeležujejo tudi osnovnošolci iz Hrvaške, Madžarske, Avstrije ter drugih osnovnih šol po Sloveniji, ki imajo tako možnost pridobivati nova znanja in izkušnje, se sprostiti in sklepati nova prijateljstva.

 

Kulturna šola

V OŠ Puconci smo se v šolskem letu 2014/2015 prijavili na projekt Kulturna šola in bili uspešno izbrani na podlagi dela na kulturnem področju. Naziv smo pridobili za obdobje treh let in tako bomo tudi v letošnjem šolskem letu temu projektu namenili posebno pozornost. Na šoli so učencem ponujene mnoge interesne dejavnosti in izbirni predmeti, kjer lahko izpopolnjujejo svoje znanje in sodelujejo v raznih dejavnostih; plesnem krožku, likovnem krožku, turističnem krožku, v folklorni skupini. Učenci imajo možnost vključiti se v dramski krožek, se učiti recitacij pri recitacijskem krožku, sodelovati v fotografskem krožku …

Učenci se bodo tudi v letošnjem šolskem letu skupaj z mentorji predstavili na različnih tekmovanjih in natečajih. Svoje delo bodo predstavili tudi na proslavah in s tem predstavljali šolo tako v domači kot tudi v širši okolici.

Kulturna_sola

 

 

 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

imagesOŠ Puconci sodeluje v vseslovenskem projektu Tradicionalni slovenski zajtrk, katerega namen je, da bi izboljšali zavedanje o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, domačo pridelavo in predelavo ter v okviru sistema javnega naročanja spodbudili aktivnosti zagotavljanja hrane, pridelane v lokalnem okolju. V ospredje se postavlja pomen kmetijstva in čebelarstva ter spodbujanje k  pravilni in zdravi prehrani. Prav tako se ozavešča pomen živilsko-predelovalne industrije. Posebna pozornost se namenja pomenu gibanja in ohranjanja čistega okolja. Letos bo Tradicionalni slovenski zajtrk 18. novembra 2016. 

Več informacij o Tradicionalnem slovenskem zajtrku najdete na spletni strani: http://tradicionalni-zajtrk.si/

18. november 2016

Mentorica: Sonja Franko

 

 

 

 

Prometna kača

Igra Prometna kača je kampanja, ki spodbuja otroke in njihove starše, ki so glavna ciljna skupina, k hoji in kolesarjenju v šolo.

Kampanja je oblikovana za osnovne šole, njen cilj pa je spodbuditi otroke, starše in učitelje k hoji, kolesarjenju, uporabi javnega prevoza ali souporabi avtomobila za pot v šolo in iz nje. S to dvotedensko kampanjo želimo odpraviti negativne predstave, kot je na primer varnost v cestnem prometu, in spodbujati trajnostne načine prevoza kot zabavne in zdrave za otroke in starše. Poleg tega hoja in kolesarjenje prispevata k priporočeni dnevni telesni aktivnosti, ki jo otroci potrebujejo. Zmanjšuje tudi zastoje in pomanjkanje parkirnih mest v okolici šole.

Na naši šoli dajemo poudarek skupnemu prevozu, torej javnemu avtobusnemu pred individualno posamezno vožnjo z avtomobilom. Spodbujamo naše učence, ki so doma v kraju šole, da bi v šolo prihajali peš in/ali s kolesom. V šolskem letu 2016/17 bomo kampanjo izvedli od 3. do 14. aprila.

Spletna stran: Prometna kača – OŠ Puconci

prometna_kaca

 

 

 

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA

V šolskem letu 2016/17 bomo nadaljevali s projektom Shema šolskega sadja, saj je naša šola na razpisu pridobila sredstva, ki nam bodo omogočila vsaj dvajset delitev sadja in zelenjave, razporejenih skozi šolsko leto. V tej organizacijski obliki poteka projekt samo še to šolsko leto, v naslednjem šolskem letu se bo Shema šolskega sadja in zelenjave združila s Shemo šolskega mleka.

 

Shema šolskega sadja je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Namen ukrepa je povečati porabo sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Debelost povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa: sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza itd. Ukrep se bo letos izvajal šesto leto in glede na ankete se kaže trend povečanega uživanja sadja in zelenjave pri učencih. Šola lahko izbira med naslednjimi vrstami svežega sadja: hruške, marelice, češnje in višnje, breskve in nektarine, slive, kaki, fige, kivi, mandarine, lubenice, jagode, ameriške borovnice, rdeči in črni ribez, maline, grozdje, orehi (suhi), lešniki (suhi), suho sadje (jabolka, hruške, slive, češnje, kaki), žižole in zelenjave: paradižnik, komarček, zelje (presno), šparglji, koleraba, bučke, cvetača, korenje, kumare, repa, kisla repa, kislo zelje, redkev, rdeča redkvica, zelena stebelna in paprika.

 

Letos bomo še posebej skrbeli za to, da bi bilo čim več sadja in zelenjave lokalnega porekla.

 

Izvajanje projekta bodo spremljale različne dejavnosti učencev, preko katerih bodo spoznavali pomen sadja in zelenjave v prehrani. 

sssz-slika

 Več informacij o Shemi šolskega sadja najdete na spletni strani: http://www.shemasolskegasadja.si/

 

 

 

 

 

Slovenska mreža zdravih šol

V šolskem letu 2016/17 bo naša šola nadaljevala evropski projekt Zdrava šola. Namen Zdrave šole je v prvi vrsti vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. Pomembno je ne le telesno, ampak tudi duševno, socialno in okoljsko zdravje.

 

V okviru delovanja Evropske mreže Zdravih šol sledimo vsako leto rdeči niti, ki je v tudi tem šolskem letu duševno zdravje. Učenci se bodo seznanjali z osnovnimi čustvi, jih prepoznavali in poskušali razumeti lastna čustva, ki so pomemben del odnosov. Na šoli se bomo v okviru Zdrave šole povezovali tudi z drugimi sorodnimi projekti in dejavnostmi, uresničevanjem vzgojnega načrta in pravil šolskega reda, z zunanjim okoljem in zunanjimi institucijami. V okviru projekta bomo izvajali različne dejavnosti, ki bodo namenjene učencem, učiteljem, staršem in starim staršem. Povezovali se bomo tudi z lokalno skupnostjo.

zdrava_sola

 

DEJAVNOST V PROJEKTU ZDRAVA ŠOLA v šol.letu 2016/17

 1. SEMINAR Čuječnost

 Ciljna skupina: učitelji

Izvajalec: Dejan Sotirov

Čas izvedbe: avgust 2016

 

2. KULTURNO OBNAŠANJE IN HIGIENSKE NAVADE PRI PREHRANJEVANJU

Ciljna skupina: učenci od 1.-5.razreda

Izvajalci: učiteljice podaljšanega bivanja

Čas izvedbe: celo šolsko leto

 

3. SIMBIOZA

Ciljna skupina: učenci I. triletja in njihovi stari starši

Izvajalci: učiteljice razrednega pouka

Čas izvedbe: 10.-14.10.2016, februar 2017

 

4. KOLESARSKI MARATON

Ciljna skupina: učenci, starši in zaposleni na šoli

Vodja: Bojan Ropoša

Čas izvedbe: 25.9.2016

 

5. REKREACIJSKI ODMOR

Ciljna skupina: učenci razredne stopnje

Izvajalci: razredniki

Čas izvedbe: celo šolsko leto

 

6. TO SEM JAZ

Ciljna skupina: učenci predmetne stopnje

Izvajalec: pedagoginja Darja Cigut

Čas izvedbe: celo šolsko leto

 

7. ZDRAVA HRBTENICA

Ciljna skupina: zaposleni na šoli in starši učencev

Izvajalec: Simona Kolarič

Čas izvedbe: 2.2.2017 – za zaposlene na šoli

                   10.2.2017 – za starše, fotografije

 

8. DELAVNICE OB DNEVU ZEMLJE

Ciljna skupina: učenci in starši I.triletja

Vodja: Iva Kosednar

Čas izvedbe: 22.4.2017, obvestilo

 

9. POHOD za zaposlene na šoli

Ciljna skupina: zaposleni na šoli

Vodja: Simona Horvat

Čas izvedbe: marec

 

10. POHOD PO PEČAROVCIH

 Ciljna skupina: učenci, starši, zaposleni na šoli

Vodja: Simona Horvat

Čas izvedbe: 6. 5. 2017, obvestilo

 Vodja projekta: Simona Horvat

 

Dostopnost