KNJIŽNICA

 
 
 
Iskanje gradiva:

WINKNJ                 COBISS

 

Šolska knjižnica oskrbuje učence in učitelje s knjižničnim gradivom, ki je potrebno za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov in drugih dejavnosti na šoli. Vzgaja in oblikuje učenca v bralca in samostojnega uporabnika knjižničnega gradiva, informacijskih virov in knjižničnih pomagal. Knjižnica je namenjena učencem šole in zaposlenim v šoli in vrtcih. Vsak učenec postane član šolske knjižnice ob vstopu v 1. razred. V šolski knjižnici je približno 18.000 knjižničnih enot, ki se nahajajo v knjižnici na centralni šoli, na obeh podružnicah in v posameznih učilnicah. Gradivo je postavljeno po sistemu prostega pristopa, kar pomeni, da učenci sami brskajo po knjižnih policah in si izbirajo knjige. Na razpolago so leposlovne in strokovne knjige za učence in učitelje. Poleg tega so za uporabo pri pouku na voljo DVD-ji in zgoščenke. Učencem in učiteljem so na voljo tudi številne revije, ki pa se učencem ne posojajo domov. V knjižnici poteka poleg nabave, obdelave gradiv in izposoje tudi bibliopedagoško delo z oddelki in skupinami, pripravljajo se razstave in knjižne uganke. Knjižničarka je zadolžena tudi za zbiranje naročil za mladinski tisk in razdeljevanje le-tega. V sklopu knjižnice je čitalnica z dvajsetimi sedeži in bralni kotiček s sedežno garnituro za 12 do 18 učencev (odvisno od velikosti otrok). Knjižnica je odprta od 7.30 ure do 14.15 ure razen takrat, ko je knjižničarka odsotna (npr. zaradi izposoje na podružnicah, izobraževanja, …), ali v knjižnici potekajo kakšne dejavnosti.

Knjige si učenci lahko izposodijo ali vrnejo v spodaj navedenem času: 

OŠ Puconci

  • vsak dan od 7.30 ure do 7.50 ure;
  • v ponedeljek, četrtek in petek od 10.30 ure do 14.00 ure;
  • v torek in sredo od 10.30 ure do 11.45 ure;

POŠ Bodonci

  • v torek od 12.20 ure do 13.30 ure;

POŠ Mačkovci

  • v sredo od 12.20 ure do 13.30 ure.

Rok izposoje za leposlovna dela je štirinajst dni, strokovno gradivo (npr. enciklopedije, priročniki) pa se izposoja za sedem dni. Določeno gradivo je namenjeno le uporabi v knjižnici. Če učenec izposojenega gradiva ne vrne pravočasno, izgubi pravico do izposoje, dokler gradiva ne vrne. Gradiva, izposojenega v šolski knjižnici, učenec ne sme izposojati drugim osebam. S knjižničnim gradivom je potrebno ravnati skrbno. Če učenec izgubi, uniči ali poškoduje gradivo, ga mora nadomestiti z enakim novim. Če takšnega gradiva več ni možno kupiti, učenec prinese podobno gradivo enake vrednosti.


Verjamem, da že pogrešate šolo, sošolce pa tudi učitelje in druženje, čeprav je to že nekaj časa potekalo na malo drugačen način. Pogrešate tudi knjižnico in knjige? Potem je ta novica dobra za vas.

Odločili smo se, da vam tudi v času šolanja na daljavo omogočimo izposojanje knjig, a na malo drugačen način. Če želite prebrati kakšno knjigo za domače branje, bralno značko, ali kar tako, za krajšanje dolgih večerov in če lahko pridete do šole, si knjige lahko izposodite. Kako?

Na elektronski naslov knjižničarke brigita.buzeti@ospuconci.si sporočite naslove knjig, ki si jih želite izposoditi. Naenkrat si lahko izposodite največ tri knjige. Vsakemu bom sporočila, kdaj lahko pride knjige prevzet.

Knjige boste prevzeli pred vhodom za zaposlene. Ob prihodu pozvonite na vhodu, ali pokličite v knjižnico na telefonsko številko 02 545 96 08.

Prihajajte samo zdravi učenci ali starši. Ob prevzemu knjig uporabljajte masko.

Če imate doma že izposojene knjige, morate le-te vrniti.

Upam, da se kmalu spet vidimo v šoli. Do takrat pa se pridno učite doma, preberite kaj iz domače knjižnice in ostanite zdravi.

knjižničarka


V šolski knjižnici je lahko največ 15 učencev, če se izvaja VIZ program, sicer pet izposojevalcev v varnostni razdalji. Po vrnitvi knjig se le te da za tri dni v karanteno.

(Skupno 1.019 obiskov, današnjih obiskov 1)