Skoči na glavno vsebino
+(386)2 545 96 00 ospuconci@ospuconci.si

KNJIŽNICA

 
 
 
 
Iskanje gradiva:
 

ŠOLSKI UČBENIŠKI SKLAD

 • Šolski učbeniški sklad je namenjen temu, da vsem učencem zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku.
 • Izposoja je za vse učence brezplačna.
 • Učbeniki morajo biti oviti v snemljivi papirnati ali plastični ovitek. Ovitek ne sme biti zalepljen na učbenik.
 • V šolske učbenike ni dovoljeno pisti, risati, podčrtovati…
 • Učbenike pazljivo pospravljamo v torbe. V torbi poleg učbenikov ne nosimo hrane in pijače. V čisti torbi so tudi učbeniki čisti.
 • Če se učbenik med šolskim letom poškoduje, ga učenec prinese v knjižnico.
 • Učbenikov ne zamenjujemo s sošolci.
 • Ob koncu šolskega leta se učbeniki vrnejo v knjižnico. Pred vračanjem učbenik pregledamo, očistimo in odstranimo ovitek.
 • V primeru, da je vrnjeni učbenik uničen, izgubljen ali poškodovan,se zanj plača odškodnina v skladu z 10. členom Pravilnika o opravljanju učbeniških skladov.

 

ŠOLSKA KNJIŽNICA oskrbuje učence in učitelje s knjižničnim gradivom, ki je potrebno za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov in drugih dejavnosti na šoli in oblikuje učenca v bralca in samostojnega uporabnika knjižničnega gradiva, informacijskih virov in knjižničnih pomagal. Knjižnica je namenjena učencem šole in zaposlenim v šoli in vrtcih.

Vsak učenec postane član šolske knjižnice ob vstopu v 1. razred. V šolski knjižnici je približno 16.500 knjižničnih enot, ki se nahajajo v knjižnici na centralni šoli, na obeh podružnicah in v posameznih učilnicah.

Gradivo je postavljeno po sistemu  prostega pristopa, kar pomeni, da učenci sami brskajo po knjižnih policah in si izbirajo knjige. Na razpolago so leposlovne in strokovne knjige za učence in učitelje.

  

Leposlovno gradivo je razporejeno po starostnih stopnjah:

 • C – cicibani: rdeči trak – za učence I. triletja
 • P- pionirji: modri trak -za učence II. triletja
 • M – mladina: oranžni trak – za učence III. triletja
 • L- ljudsko slovstvo: zeleni trak

Strokovno gradivo za učence in učitelje je urejeno po sistemu UDK:

0   Splošno  (enciklopedije, priročniki, leksikoni…)
1    Filozofija. Psihologija. Etika.
2    Verstva. Teologija.
3    Družbene vede.
4
5    Matematika. Prirodoslovne vede.
6    Uporabne vede. Medicina. Tehnika.
7    Umetnost. Arhitektura. Fotografija. Glasba. Razvedrilo. Šport.
8    Jeziki. Jezikoslovje. Književnost.
9    Domoznanstvo. Geografija. Zgodovina

Učencem in učiteljem so na voljo tudi številne revije.

V knjižnici sprotno poteka individualno bibliopedagoško delo z uporabniki knjižnice, ki zajema:

 • motiviranje učencev in ostalih uporabnikov šolske knjižnice za uporabo knjižnice, knjižničnega gradiva in informacijskih virov v njej,
 • privzgajanje interesa za branje,
 • svetovanje in pomoč učencem pri iskanju knjig za domače branje, pri izbiri leposlovnih knjig za bralno značko ali branje v prostem času, primernih za njihovo starost,
 • pomoč ter svetovanje pri iskanju strokovne literature,
 • navajanje učencev in učiteljev na samostojno iskanje knjižničnega gradiva.

 

DEJAVNOST V KNJIŽNICI

V knjižnici poteka poleg nabave, obdelave gradiv in izposoje tudi biblio-pedagoško delo z oddelki in skupinami, pripravljajo se razstave in knjižne uganke, delavnici Razglednica, Ustvarjalnica, Tiho, tukaj beremo in Bralni klub.

Knjižničarka je zadolžena za učbeniški sklad ter za zbiranje naročil za mladinski tisk in razdeljevanje tega.

V sklopu knjižnice je čitalnica z sedeži in bralni kotiček s sedežno garnituro  za 12 do 18 učencev (odvisno od velikosti otrok).

Knjižnica je odprta od 7.30 ure do 14.15 ure razen takrat, ko je knjižničarka odsotna (npr. zaradi izposoje na podružnicah, izobraževanja, …), ali v knjižnici potekajo kakšne dejavnosti.

  

IZPOSOJA

Učenci 1. triade bodo prihajali v knjižnico enkrat tedensko skupaj s svojimi učiteljicami ter učence 4. in 5. razreda, ki bodo skupaj z učiteljicami prihajali vsak drugi teden, poleg tega bodo lahko prišli tudi samostojno v času, ki je določen za izposojo.

Učenci lahko pridejo po knjige tudi izven navedenega časa, če si jih želijo izposoditi za uporabo pri določeni uri pouka, ali jih brati v knjižnici. V knjižnico bodo občasno prihajali otroci iz vrtca.

 

Rok izposoje za leposlovna dela je štirinajst dni, strokovno gradivo (npr. enciklopedije, priročniki) pa se izposoja za sedem dni. Določeno gradivo je namenjeno le uporabi v knjižnici.

Če učenec izposojenega gradiva ne vrne pravočasno, izgubi pravico do izposoje, dokler gradiva ne vrne. Gradiva, izposojenega v šolski knjižnici, učenec ne sme izposojati drugim osebam. S knjižničnim gradivom je potrebno ravnati skrbno. Če učenec izgubi, uniči ali poškoduje gradivo, ga mora nadomestiti z enakim novim. Če takšnega gradiva več ni možno kupiti, učenec prinese podobno gradivo enake vrednosti.

Govoreči Tom in Bralna značka (video)


KNJIŽNIČNI RED

Utrinki iz knjižnice v šolskem letu 2022/23

 

(Skupno 3.767 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost